Lista najbezpieczniejszych banków na świecie według “Global Finance”

Lista najbezpieczniejszych banków na świecie według “Global Finance”

Banco Santander, założony w 1857 roku, to największy bank w Hiszpanii i jedna z największych instytucji finansowych w Europie. Bank ten jest również jednym z liderów w zakresie bankowości cyfrowej i innowacji technologicznych w sektorze finansowym. Powstał w 1988 roku, ma 4,8 mln klientów i 190 mld aktywów. W 2022 roku osiągnął zysk netto 1 944,4 mln zł i dochody 7 722,2 mln zł. Wskaźnik TCR wyniósł 15,21%, ROE 11,6%, a wskaźnik koszty/dochody 55,5%.

Największe banki w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej

Wszystko to sprawia, że banki stosują bardzo rozbudowane systemy ochrony. Ich zadaniem jest zminimalizowanie i zagwarantowanie nie tylko bezpieczeństwa danych klientów, ale także zabezpieczenia środków na koncie przed ich kradzieżą. Ich zobowiązaniem jest przestrzeganie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r., przepisów prawa bankowego oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Ważne jest także, aby bank w którym zamierza się ulokować swoje środki był odporny na niekorzystne zawirowania ekonomiczne.

Ostrzeżenie dla klientów dwóch największych banków

Powstał w 1919 roku, ma 11 mln klientów, 444 mld aktywów, a jego głównym udziałowcem jest Skarb Państwa. W 2022 roku osiągnął wskaźnik TCR 17,78%, wskaźnik rentowności ROE 15,7%, wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) 35,8%, a odsetek zagrożonych kredytów wyniósł poniżej 5%. Agencja EuroRating przyznała bankowi PKO BP wysoką ocenę A, co świadczy o jego stabilnej sytuacji. Nasze banki utrzymują znaczną część swoich aktywów (ok. 20 proc.) w obligacjach skarbowych i gwarantowanych przez państwo o wartości księgowej ok. 445 mld zł, choć w pandemii było to nawet 25 proc. Deutsche Bank, założony w 1870 roku, to największy bank w Niemczech i jeden z najważniejszych graczy na rynku finansowym Europy. Bank ten oferuje szeroką gamę usług finansowych, takich jak bankowość detaliczna, korporacyjna, inwestycyjna, a także zarządzanie aktywami.

Banki, które zniknęły z rynku

Ich raporty mogą pokazać, który bank będzie najbezpieczniejszy pod względem ulokowania w nim swojego kapitału. I tu w czołówce plasują się wszystkim znane banki takie jak Bank Millenium, Citibank Handlowy, mBank oraz bank PKO BP. Komisja Nadzoru Finansowego określa jego minimalną wartość i tak to końca 2015 roku, współczynnik TCR musiał wynosić co najmniej 12%. Co ważne, wszystkie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe muszą być objęte swoistą ochroną ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zielona transformacja i bezpieczeństwo energetyczne: Wizja TotalEnergies

Wzrost rentowności obligacji skarbowych spowodował, że ich ceny wyraźnie spadły. Szczególnie dotyczy to długoterminowych papierów, najbardziej wrażliwych na wzrost stóp. Rentowność 10-letnich rządowych instrumentów dłużnych sięgała chwilowo 8-9 proc., dziś to niespełna 6 proc., a przed podwyżkami stóp było to tylko 1,5 proc. Jednak spadek wyceny rynkowej tych papierów, jaka się dokonała od września 2021 r., tylko częściowo znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniach banków. Ważnym czynnikiem wpływającym na skalę wpływu zmian cen (rentowności) jest sposób ujęcia tych papierów wartościowych w bilansach.

Dwa czołowe banki jakby wymieniły się zyskami. Giełda nie podziela ich zadowolenia

Nasze rekomendacje są poparte milionami danych i dziesiątkami testów eksperckich. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zawsze podejmujesz najlepsze decyzje. Monika jest ekspertką od międzynarodowych przelewów, fin-techów i neobanków. Wiedzie życie cyfrowego nomady i dzieli się z użytkownikami Monito swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym życia za granicą.

Oto najlepsze banki w Polsce 2021 roku

  1. Poza tym nie ma także takiej koncentracji geograficznej jak w niektórych bankach regionalnych w USA — ocenia Łukasz Jańczak.
  2. Royal Bank of Scotland (RBS), założony w 1727 roku, to kolejny z największych banków w Wielkiej Brytanii i jedna z najważniejszych instytucji finansowych w Europie.
  3. Carney od długiego czasu podkreśla, że zadłużenie gospodarstw domowych stanowi największe zagrożenie dla gospodarki.
  4. I tu w czołówce plasują się wszystkim znane banki takie jak Bank Millenium, Citibank Handlowy, mBank oraz bank PKO BP.
  5. W 2022 roku Alior Bank osiągnął współczynnik TCR 15,7%., a wskaźnik ROE wyniósł 11,3%.

Są to informacje publiczne, wykonane z własnej inicjatywy w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe. ESMA stosuje 20-stopniową długoterminową skalę międzynarodową, Forex Week in Review gdzie ocena „AAA” uznawana jest za najwyższą, a ocena „D” za najniższą. Oceny od „AAA” do „BBB-” znajdują się w grupie poziomu inwestycyjnego.

Jego głównym udziałowcem jest rządowa instytucja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) BOŚ Banku wyniósł w 2022 roku 6,7%, TCR 11,94%, a wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) 52,9%. Bank osiągnął zysk netto 128,24 mln zł, a jego aktywa wyniosły 22,01 mld zł.

Już wkrótce poznamy więcej szczegółów dotyczących rankingu. Współczynnik płynności banku – określa możliwości banku do wypłaty pieniędzy. Można go określić na przykład sprawdzając liczbę udzielonych kredytów do posiadanych przez dany bank depozytów. Ab banki mogły sprawnie oraz bezpiecznie funkcjonować, 5 powodów (wymówek) dlaczego nie kobiety inwestują więcej muszą dostosować się do szeregu przepisów prawnych. Głównie odnoszących się do ochrony danych osobowych swoich klientów oraz bezpiecznej bankowości elektronicznej. Raporty ratingowe biorą pod uwagę wiele czynników, na temat których zwykły Kowalski może nie mieć dostatecznej wiedzy.

Ukazuje zysk banku w stosunku do wniesionych kapitałów własnych. Jaki bank w Polsce jest najbezpieczniejszy pod tym względem? Na czołowych pozycjach plasują się Citi Handlowy, ING Bank Śląski i Alior Bank. Biden próbuje zdobyć wiejskich wyborców Trump w Michigan Aby sprawdzić, które banki są najbardziej bezpieczne, możesz też zwrócić uwagę na głównych udziałowców poszczególnych instytucji. Do wakacji kredytowych, które kosztowały sektor około 15 mld zł brutto.

W razie potrzeby wspomaga je w procesach fuzji i przejęć, a także podejmuje decyzję o przymusowej restrukturyzacji. Inny wskaźnik obrazujący płynność, czyli stosunek kredytów do depozytów (tzw. loan to deposit ratio) świadczy wręcz o wielkiej nadpłynności. Sprzedaż nowych kredytów jest bardzo słaba i portfel nawet kurczy się w niektórych kategoriach. Jednocześnie depozyty wciąż rosną w całkiem niezłym tempie. W styczniu wskaźnik L/D ustabilizował się okolicy 20-letniego minimum i wyniósł 76,3 proc.

Opracowało go centrum badawcze Institute for Economics and Peace na podstawie m.in. Poziomu zmilitaryzowania, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zaangażowania w konflikty międzynarodowe i wewnętrzne. Większy udział hurtowego finansowania, choć dla banków oznaczałby wyższe koszty, to podniósłby bezpieczeństwo sektora. Trudno będzie jednak o rychłą poprawę w tym zakresie, bo niezbędne byłyby odpowiednie regulacje, w Polsce brakuje też odpowiednio dużego popytu na takie papiery. Aktualnie udział Polskiego kapitału w sektorze bankowym wynosi ok. 55%. Większość banków to spółki akcyjne, w których akcjonariusze reprezentują zarówno kapitał krajowy, jak i zagraniczny.

Najbezpieczniejszym bankiem na świecie jest trudno jednoznacznie określić, ponieważ bezpieczeństwo finansowe zależy od wielu czynników. Zachęcam do przeprowadzenia własnego badania i analizy, aby znaleźć bank, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Bezpieczeństwo banków różni się również w zależności od kraju, w którym się znajdują. Niektóre kraje mają bardziej stabilny system bankowy i lepsze regulacje niż inne. Przykładem takiego kraju jest Szwajcaria, która jest znana z wysokiego poziomu poufności bankowej i stabilności finansowej.

Lista w dużej mierze pokrywa się z zestawieniem największych banków polski, są tu jednak pewne wyjątki. Brakuje Getin Banku, który w ostatnim czasie doświadcza trudności, i Alior Banku, pojawiają się natomiast 2 duże banki spółdzielcze. Jest bankiem uniwersalnym, co oznacza, że obsługuje zarówno klientów indywidualnych, małe i duże firmy, jak i korporacje.

About The Author

ajay.v@netbiz.in

No Comments

Leave a Reply

Subscribe
SUBSCRIBE NOW

Join Our Newsletter Today On The Writers Cookbook

Stay updated with all latest updates,upcoming events & much more.
close-link